Today: 12-07-2024

Проблема трьох тіл по-українськи, або скільки сьогодні коштує верховенство права

Індекс базується на результатах соціологічного опитування думки бізнесу щодо стану верховенства права (“вага” опитування в індексі 75%), а також на проксі індикаторах, тобто категоріях оцінки реальної бізнес-діяльності на основі доступних статистичних даних із офіційних джерел (Державна служба статистики України, Національний банк України (НБУ) та Верховний Суд) — їх “вага” 25%. Підсумкова кількість респондентів, які взяли участь в опитуванні — 400 представників бізнесу (103 мікропідприємства, 210 малих підприємств, 77 середніх підприємств та 10 великих).

Який стан верховенства права в Україні зараз?

Класичні визначення від провідних міжнародних організацій так чи інакше трактують верховенство права як певну цінність, яка охоплює рівне застосування й підзвітність усіх перед законом, передбачуваність самих законів, їх справедливе і неупереджене застосування, гарантування справедливості й захисту прав та незалежну судову систему. Водночас верховенство права створює фундамент для економічного зростання та розвитку бізнесу в країні, або ж може стояти на заваді цим процесам (спойлер — це наш випадок).

В рамках дослідження команда проекту запропонувала власну структуру цієї цінності. Ключовими показниками, на нашу думку, що відображають взаємозв’язок між верховенством права та розвитком економіки, інвестиціями та торгівлею є: а.) гарантування прав власності та б.) виконання договорів. Тоді як в.) рівень корупції, г.) незалежність і ефективність судової системи та д.) якість системи інституцій — це дотичні сфери, які суттєво впливають на формування бізнес-середовища в країні.

За результатами дослідження EasyBusiness, Економічний індекс верховенства права в 2023 році для України становить 0,58 — це, якщо дуже спростити, 58% від бажаного стану справ.

Дослідження показало суттєвий негативний вплив на стан верховенства права таких показників як інтенсивність ділової активності, можливості для фінансової активності бізнесу та взаємодія правової системи і бізнесу. На середньому рівні ситуація із правом власності, виконанням договорів та антикорупційною системою. Найгірша – із судоустроєм та інституційною базою. І це підказка для влади, що саме ці сфери треба реформувати в першу чергу.

26% респондентів негативно оцінили загальний рівень захисту прав власності в Україні, а 32% і 9% відповідно мали негативний досвід взаємодії з митними та податковими службами.

Близько 18% респондентів не задоволені рівнем забезпечення виконання договорів і майже 23% стикалися з ризиком неправомірного розриву контрактів протягом останнього року.

Понад 27% підприємств негативно оцінили діяльність державної виконавчої служби, 12% не задоволені роботою приватних виконавців.

Понад 28% респондентів не задовольняє незалежність і неупередженість судової системи.

Понад 50% респондентів опитування не задоволені ефективністю державних механізмів запобігання та протидії корупції в Україні. Понад 14% опитаних особисто стикалися з фактами хабарництва, а майже 30% зазнавали негативного впливу лобі чи інших механізмів просування приватних інтересів.

Більше 40% респондентів не задоволені ефективністю інституцій, станом верховенства права та ефективністю комунікації між державою та бізнесом.

Що означають такі результати дослідження на практиці? Загальний Економічний індекс верховенства права 0,58 — це трохи більше половини від нормальності. І це не те, що має влаштовувати суспільство та владу. Наприклад, такі показники як «виконання договорів» та «антикорупційної системи» набрали порівняно високі бали (по 0,71). Але це теж не є достатнім результатом. Адже це може свідчити, що майже 30% опитаних бізнесів мали проблеми з виконанням договорів та стикалися з корупцією — абсолютно кричущий показник для розвинених демократичних економік. Для створення нормальних умов розвитку бізнесу та економічного зростання, відсоток таких випадків має в ідеальному світі прямувати до нуля, а в реальному бути принаймні в межах 10-15%.

Дані дослідження свідчать, що за низкою показників Україна значно поступається ЄС та розвинутим демократичним країнам. Так, 95% громадян ЄС не вважають проблеми податкового характеру притаманними їх державі, у той час як задоволення роботою податкової служби в Україні є на рівні 70%. У Фінляндії, як країні-лідерці у сфері верховенства права, 86% громадян задоволені механізмами забезпечення виконання договорів, 88% задоволені незалежністю судів, а 87% не бачать корупційних ризиків у бізнес-діяльності. У той час же час у нас показник задоволення виконанням договорів перебуває на рівні 0,72, незалежністю й неупередженістю судової системи — 0,52 (!), а ситуацією з корупцією — 0,74, що є відчутно нижчим за показники Фінляндії.

Найнижчий бал отримала «інституційна база» (0,53). Тобто, на жаль, це показник напівпрацюючого стану. І тут хочу процитувати Дмитра Боярчука, який дуже чітко пояснив, чому це не дрібниця. «Цей відносно непомітний нюанс – припущення про функціональність базових інститутів – і є ключовою причиною, чому усі гарно сформовані економічні стратегії катастрофічно провалюються. Бо коли ставити красиву конструкцію на фундамент, якого не існує, впевнено стояти, як планувалось, вона не буде», — виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук. Тобто жодна економічна стратегія та правильно побудована економічна політика не спрацює допоки в Україні не буде створено нормально функціонуючу інституційну базу.

Скільки грошей Україна недоотримує через слабку систему верховенства права?

У підсумку результати дослідження EasyBusiness свідчать про наступне: українська економіка не реалізує в повній мірі свій економічний потенціал через недостатньо розвинену систему верховенства права. Але скільки це може бути у грошовому вимірі? Скільки потенційно недоотримує країна та кожен українець?

З огляду на загальну чисельність населення на початок 2022 року, Україна потенційно недоотримала від 14,8 до 40,9 млрд доларів США (за даними цифрового перепису населення) або від 16,4 млрд до 45,3 млрд доларів США (за даними Державної служби статистики України щодо населення). Близько 1000 доларів до показника ВВП на душу населення. Якщо Україна підвищить свій рівень дотримання верховенства права до середнього для регіону, це створить передумови для зростання ВВП на душу населення на 400 доларів США, що складає близько 8% від загального ВВП на душу населення України в 2021 році. Це дозволить Україні наздогнати показники Молдови та обігнати Грузію. А при досягненні середнього рівня серед країн Європейського Союзу очікується зростання ВВП на душу населення на 1105 доларів США, що становить приблизно 23% ВВП України на душу населення (у цінах 2021 року). Тобто фактично, проблеми із верховенством права коштують нам вже зараз чверті економіки, що співставно із впливом повномасштабного вторгнення.

Верховенство права та добробут країн ЄС

З хороших новин, процес вступу до ЄС позитивно вплинув на економічний розвиток і верховенство права в багатьох країнах ЦСЄ, хоч і не в усіх. Структурні реформи у сфері верховенства права в цих країнах позитивно вплинули на їхній торговий, інвестиційний клімат та сприяли економічному зростанню. Один із прикладів — у 2004 році Словаччина стала членом ЄС і НАТО. Постійні реформи поліпшили позиції на світовому ринку, країні вдалося залучити інвесторів. За чотири роки після вступу до ЄС (2004-2007 роки) ВВП на душу населення у Словаччині збільшився на 44%.

Україна поки що за більшістю факторів відстає від середніх регіональних показників. Прогрес у реформуванні системи верховенства права має важливий вплив і на обсяги міжнародної фінансової підтримки, і на можливість українського бізнесу в повній мірі отримувати потенційні вигоди від своєї економічної діяльності. Верховенство права також є одним із ключових факторів стійкого та ефективного післявоєнного відновлення та подальшого економічного зростання. І тепер ми знаємо ціну цього питання.

Наступні кроки

Економічний індекс верховенства права має потенціал стати ключовим показником для оцінки розвитку верховенства права в Україні та його впливу на бізнес-середовище та діяльність приватних суб’єктів господарювання. З метою забезпечення прозорості та безперервності розрахунку Економічного індексу верховенства права рекомендовано здійснювати щорічні оновлення показників індексу.

Проведення дослідження стало можливим за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Справедливість для всіх».

Дослідження “Економічний індекс верховенства права” можна завантажити за посиланням: https://bit.ly/4cGXSG

Wiki